USA: polovina uživatelů konopí tvrdí že řízení pod vlivem THC je bezpečné

Dvě třetiny Američanů si myslí, že je nebezpečné řídit pod vlivem konopí. To uvádí nový průzkum PSB Research, Civilized, Burson Cohn & Wolfe a BuzzFeed News.

Jedna demografická skupina však s tímto tvrzením nesouhlasí. Jsou to uživatelé marihuany. Podle nich se cítí bezpečně když řídí auto pod vlivem THC.

Průzkum zjistil, že 48% současných uživatelů konopí ve Spojených státech si myslí, že je bezpečné řídit pod vlivem THC. 17% současných uživatelů uvedlo, že je to „velmi bezpečné“ a 31% uvedlo, že je to „docela bezpečné“. O něco menší počet uživatelů, 46%, nesouhlasil. Šest procent uživatelů uvedlo, že neví.

Průzkumu byl proveden letos na jaře a dotazoval se 1200 Američanů. Z toho 27% dotázaných, jsou současní uživatelé marihuany.

Jen 14% dotázaných kteří neužívají konopí věřilo, že je bezpečné řídit pod vlivem THC. Tři čtvrtiny neuživatelů v USA si myslí, že řízení pod vlivem konopí je nebezpečné, zatímco 11% uvedlo, že neví.

Studie o řízení pod vlivem konopí jsou nedostačující. Některé studie ukázaly, že lidé s více než 5 nanogramy THC na mililitr krve mají pomalejší reakční dobu. Národní správa bezpečnosti silničního provozu uvedla ve zprávě z roku 2017, že samotná hladina THC „ se nezdá být přesným a spolehlivým prediktorem zhoršených řidičských schopností“. V jednom testu dobrovolníci dostali buď marihuanu, alkohol nebo obojí a pak použili simulátor řízení. Výzkumníci zjistili, že zhulení řidiči jsou ve skutečnosti opatrnější „sníží rychlost, jedou pod maximální povolenou rychlost a udržují zvýšenou vzdálenost od okolních automobilu“, i když je pro ně obtížnější udržet si pozici v jízdním pruhu.

Po legalizaci rekreačního užívání marihuany v Coloradu, Washingtonu a Oregonu. Proběhla studie a výsledek je že legalizace nezvýšil počet smrtelných nehod. Podle dat z dálnic, bylo zjištěn 12,5% nárůst pojistných události po nehodě v Coloradu a zvýšení o 9,7% ve Washingtonu. Oregon nezaznamenal žádnou změnu.


Další studie zjistila průměrný nárůst o 5,2% u nehod nahlášených policii ve státech, kde je konopí legální ve srovnání s kontrolními státy.