Uruguay: Legalizace marihuany nevedla ke zvýšené spotřebě u studentů středních škol

Jeden z hlavních argumentů odpůrců rozumné regulace konopí je, že to usnadní přístup dětí ke konopným drogám. Podle údajů které zveřejnila Uruguay tomu tak není.

Národní průzkum u studentů středních škol (2018) odhaluje, že se užívání marihuany po zavedení regulace trhu s konopím nezvyšovalo. Je to v souladu s výzkumem z University of New York. 

Úřad Národní protidrogové rady má obavu z konzumace alkoholu u studentů. Podle průzkumu 8 z 10 studentů ve věku 13 až 17 let, někdy užilo alkoholické nápoje. Kromě toho 3 z 10 studentů mělo alkohol v posledních 15 dnech.

Asi 40 procent studentů mělo nějaký energetický nápoj. Tabák konzumovalo asi 18,4 procenta. Což je stejné jako v roce 2014. Při rozdělení na ženy a muže vedou nepatrně ženy.

Mezi lety 2011 až 2016 byl zaznamenán nárůst u spotřeby marihuany. Ale, mezi lety 2016 až 2018 neexistuje žádný rozdíl. Jeden ze čtyř studentů vyzkoušel marihuanu, 19,7% u mužů i žen. Narůst spotřeby začíná u hranice 15ti let. U alkoholu je tato hranice nárůstu spotřeby 12,8 let.

U dětí mladších 15ti let, je užívání marihuany 3x vetší v rodině kde se rodiče minimálně zapojují do výchovy než u rodičů, kteří své děti vychovávají svědomitě.