SOUTĚŽ – Chillum česky čilam je používán tisíce let k meditaci

Chillum se podle historiků používal v Indii po tisíce let, dokonce před zavedením tabáku v Indii. Kouřili z něho svatí muži a hinduističtí mniši- Indičtí Sádhuové.  Kouření chillumu však vždy bylo výhradně mužskou záležitostí.

Svatí muži jej používají k kouření během svých rituálů a před modlitbami k duchovnímu kontaktu se Šivou.

Chillum je tradiční dýmka určená k kouření opia, tabáku, hašiše, atd.. Duchovní význam je srovnatelný s pitím červeného vína katolíky.

Soutěž

Chillumy jsou spojováný se spiritualitou a meditací v celé východní Evropě a Asii. Chillum začal být populární na západě ve 20. století. 

Kultura Rastafari která vznikla ve 30. letech na Jamajce, použila tento nástroj k duchovním obřadům, kouřilo se z chillamu, aby se jím dostalo poznání pravdy, blíž k Bohu, Jah. 

Rastafariáni používají chillum ve svém každodenním životě.

Toto hnutí Rastafari, spojované s hippie kulturou v 60. letech, vedlo k implantaci tohoto typu dýmek v západní kultuře, zejména v Americe, kde je stále možné najít obchody, které je prodávají, zpracovávají a zdobí, ze dřeva, bambus nebo jílu.

Starší členové hippy scény i nadále používají tuto archaickou a velmi přímou formu kouření tabáku nebo produktů CBD, také z důvodu, že chillam musí být předán z ruky do ruky, aby se uživatel o zážitek podělil. 

Existuje mnoho variací na tradiční chillum. Chillumy jsou vyrobeny ze dřeva, ale existuje jílová verze, z kamene, skla a dokonce i nerezové oceli.

Vzhledem k jejich malé velikosti je dobré chillum zapalovat pod úhlem 45 stupňů, aby se zabránilo pádu suché byliny na zem.

Velikost chillamu přímo ovlivňuje účinek kouření. Malé chillum přivede horký kouř přímo do úst. Při použití většího chillum se kouř ochladí, a tím se také zvyšuje množství kouře.

Po užití, musíme chillam důkladně očistit, aby se odstranily zbytky pryskyřice z tabáku a zbytky dehtu.

ETIKA

Pro použití chillum existují určitá pravidla a tradice etikety. Rozhodně nejsou povinné.

  • Ten, kdo chillum připravil, není ten, kdo ho zapaluje.
  • Je-li chillum nějakým způsobem výjimečný, může ho vlastník chtít vyčistit sám.
  • Tradiční hash, který se používá, je ručně vyroben.
Chillam od jiného výrobce.