Vědecká studie zkoumala vliv marihuany na mozkové příhody.

Mezinárodní tým vědců ze Švédska a Francie hodnotili vztah mezi užíváním marihuany a rizika cévní mozkové příhody ve skupině kde bylo více než 49.000 lidí. Cévní mozková příhoda označovaná také jako (CMP, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt).

Výzkumníci studovali 49,321 Švédů narozených v letech 1949-1951, kteří prošli vojenskou službu ve věku 18 a 20 let. Každý z mužů musel vyplnit podrobný dotazník, který se týkal schopnosti fyzické, psychické, zdravotního stavu a užívání stimulantů.

Autoři dospěli k závěru, že “neexistuje žádná významná souvislost mezi užíváním konopných drog v dospělosti. Nebyl zaznamenán žádný  vliv u cévních mozkových příhod u lidí pod 60 let věku.” Na rozdíl od užívání alkoholu a tabáku “Zde se ukázalo užíváni jako rizikové s vlivem na vznik mrtvice .”

U lidí kteří konopí kouří  zde bylo pozorováno téměř dvakrát větší riziko ischemické cévní mozkové příhody. Kouření více než 20 cigaret za den byla významně spojena s výskytem mrtvice,  u lidi pod 45 let.

Zdroj zde