Ve státech kde je konopí legální, vzrostl počet zhulených zaměstnanců o 118,2 %.

Podle každoroční analýzy provedené společností Quest Diagnostics, pokračoval prudký nárůst pozitivních testů na drogy u amerických pracovníků i v roce 2020.

Analýza zjistila, že pozitivita marihuany vzrostla ve státech kde je legalizováno rekreační užívání v letech 2021 až 2020 o 118,2 %. Ve státech kde je povoleno lékařské užívání marihuany vzrostla pozitivita na THC o 68,4 procenta. Ve státech kde není konopí povoleno se zvýšila o 57,9 procenta.

Na základě více než 9 milionů drogových testů v roce 2020 analýza společnosti Quest Diagnostics ukazuje výrazné rozdíly v pozitivitě mezi státy, které povolují rekreační užívání marihuany, nebo s lékařským užíváním, a státy bez legálního užívání marihuany.

Workforce Drug Testing Overview

Míra pozitivity na drogy u všech zaměstnanců v USA v roce 2020 činila 4,4 procenta, což je mírný pokles z šestnáctiletého maxima 4,5 procenta v roce 2019.

Míra pozitivity na marihuanu v USA obecně činila v roce 2020 3,6 procenta, což představuje 16ti procentní nárůst oproti 3,1 procenta v roce 2019. Mezi všemi pracovníky byla loni míra pozitivity vzorků moči na marihuanu 3,6 %, což je o 16,1 % více než v roce 2019 (3,1 %). Pozitivní výsledky ze slin (12,3 % v loňském roce oproti 9,1 % v roce 2019) a vzorků vlasů (8,7 % v loňském roce oproti 7,1 % v roce 2019).

Podle odvětví byla nejvyšší celková míra pozitivity v maloobchodě, ubytovacích a potravinářských službách, a to 6,2 %. Tento údaj představuje pro druhé jmenované odvětví 21,6% skok oproti roku 2019.

Nejvyšší nárůst celkové míry pozitivity mezi lety 2016 a 2020 zaznamenala doprava a skladování, a to o 41,9 %. V odvětví financí a pojišťovnictví došlo od roku 2019 do roku 2020 k 50% nárůstu.

Analýza drogových testů přichází v době, kdy se zákony o užívání marihuany v USA vyvíjejí. V roce 2021 Philadelphia v Pensylvánii zakázala testování na přítomnost marihuany před nástupem do zaměstnání. Stát New York legalizoval rekreační užívání marihuany a New Jersey přijalo zákon o rekreačním užívání marihuany.

Výsledky analýzy byly představeny během výroční konference Národní asociace pro screening drog a alkoholu, která se konala 25.-27. května v St. Louis.