Ministr zdravotnictví o dostupnosti konopí

zítra v 9:30 má ministr zdravotnictví Vojtěch tiskovou konferenci, na které předloží své řešení situace okolo dostupnosti léčebného konopí.

Avízo pro média: Tisková konference k dostupnosti léčebného konopí

Ministerstvo zdravotnictví zve na společnou tiskovou konferenci MZ ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a České lékařské společnosti J. E. Purkyně k dostupnosti konopí pro léčebné použití v ČR, která proběhne za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Na tiskové konferenci bude zhodnocena aktuální dostupnost a spotřeba léčebného konopí a představen návrh, jak léčebné konopí pacientům ekonomicky více zpřístupnit.

Řečníci tiskové konference:

  • Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
  • Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
  • Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti JEP
  • Jiří Kozák, předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN v Motole

 

Místo: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, zasedací místnost č. 355, 2. patro

Termín: v úterý 29.1.2019 v 9:30 hodin

odkaz