LEGISLATIVA PRO KONOPNÉ SPOLEČENSKÉ KLUBY V KATALÁNSKU SCHVÁLENA.

Katalánské úřady ve Španělsku schválily pokyny, podle kterých mohou úřady vydávat oficiální licence Konopného společenského klubu (KSK).
Katalánské ministerstvo zdravotnictví vydalo 29. ledna 2015 pokyny v Úředním věstníku katalánské vlády. Ty byly ještě tentýž den schváleny zákonodárci. Aby KSK získal od rady města licenci potřebnou pro legální provoz, bude se muset řídit 17 pravidly. Mezi ty například patří:
– Člen musí být starší 18 let.
– Člen nesmí patřit do jiného KSK a musí být “pravidelným” uživatelem léčebného konopí.
– Aby se mohl stát členem, musí být doporučen již existujícím členem.
– Kluby mohou mít otevřeno pouze osm hodin denně.
– V klubu se nesmí prodávat jiné drogy a alkohol.
Federace katalánských konopných asociací (CatFAC)(link:http://catfac.org/quienes-somos/) přivítala toto právní vyjasnění. Vyzdvihla přizpůsobivost místní samosprávy a její ochotu naslouchat občanům. Pokud jde o regulaci pěstování a prodeje léčebného konopí, lze dle CatFAC udělat mnohem více.
Orion Casal z Monitorovacího centra pro drogy, dodal:
“Parlament měl úřadům nastavit jasná pravidla pro vydávání licencí KSK a zajistit tak (pro kluby) alespoň nějaké právní jistoty. Vláda místo toho přenechala černého Petra městským radám s řadou “pokynů” pro jejich udělování … uvidíme, jak budou tyto “pokyny” vyloženy jednotlivými radnicemi.”
Ve Španělsku existuje více jak 400 KSK. Katalánské úřady evidují přibližně 200 zaregistrovaných KSK. První KSK otevřel v roce 2001 v Barceloně. Od té doby kluby existovali v určitých obavách z právní nejistoty kvůli nejednoznačné legislativě. V loňském roce pak Barcelona nařídila uzavření celé třetiny KSK a zakázala otevření nových. Údajně kvůli obavám, že se město stává turistickou destinací pro uživatele léčebného konopí. Podle úřadů také nebyl dostatečně sledován věk lidí, kteří kluby navštěvují.
Nové pokyny by proto měly zmírnit napětí mezi místními orgány a kluby v Katalánsku. Doufejme, že také dláždí cestu směrem k dalšímu pokroku v této otázce.
zdroje: