Asociace konopných klubů na Konopexu

Vážení přátelé,
dovolte nám vás pozvat na Ostravský Konopex. Který se bude konat od 21.4 do
23.4.

Video pozvánka je nahraná na facebook zde:

Program:
Patek 18:00 přednáška a diskuze na téma legalizace v ČR a role konopných
klubů. Naše poznatky z jednání na schůzkách v pracovní skupině při úřadu
vlády.

Sobota 4:20
Povídání o tom co se asociaci konopných klubu povedlo, co můžete od
konopných klubů očekávat a mnoho dalších témat.

Celý víkendu budeme na stánku a těšíme se na vaší návštěvu.

Facebook pozvánka: https://www.facebook.com/events/776338760409323/

Na viděnou v Ostravě

admin