Spotřebitelé žalují populární firmu, za to že lže o obsahu THC

Dva uživatelé konopí, Jasper Centeno a Blake Wilson žalují populární Kalifornskou společnost z nekalé soutěže a falešné reklamy protože podle nich jointy obsahují méně THC než tvrdí výrobce.

Dva uživatelé konopí, Jasper Centeno a Blake Wilson žalují populární Kalifornskou společnost z nekalé soutěže a falešné reklamy protože podle nich jointy obsahují méně THC než tvrdí výrobce.

Žaloba byla podána 20. října proti DreamFields Inc. a Med for America Inc. za to že porušují kalifornské zákony na ochranu spotřebitele, včetně, ale nejen, kalifornských zákonů o nekalé soutěži a klamavé reklamě.

„Konzumenti konopí obecně preferují produkty s vysokým obsahem THC a jsou ochotni za to platit více.“ tvrdí žaloba.

DreamFields je jednou z nejoblíbenějších značek konopí v Kalifornii a je známá prodejem hotových jointů. Podle reklamy má jejich produkt „Jeeter“ obsahují až 46 % THC.

Nezávislý laboratorní test ukázal, že pre-rolly DreamFields Jeeter obsahovaly méně THC, než bylo reklamováno.  Tedy jen 23 % a 27 % THC.

Kalifornské ministerstvo pro kontrolu konopí vyžaduje, aby společnosti označovaly konopné produkty obsahem THC vyjádřeným buď v procentech nebo v miligramech. A obsah THC na etiketě musí být v rozmezí 10 % skutečného obsahu THC.

Ředitelé laboratoří Infinite Chemical Analysis Labs a Anresco říká, že tato praxe je běžná. Během předchozích kontrol bylo zjištěno pochybení u 150 vzorků. Kde nejméně 87 % kalifornské marihuany obsahovalo nejméně o 10 % méně THC, než je uvedeno na etiketě. Koncentrace THC v téměř 30 % produktů byla více než 25 % pod označením.