Uživatelé marihuany jsou špatní řidiči i když nejsou pod vlivem THC.

Nedávné studie ukázaly, jak rekreační užívání marihuany ovlivňuje řidičské návyky uživatelů. Nyní nová studie provedená vědci z McLean Hospital zjistila další překvapující fakt o řízení u kuřáků konopí. 

Výsledky studie popsal americký časopis Drug and Alcohol Dependence. Vědci testovali skupinu lidí, kteří začali kouřit marihuanu ve velkém množství před dovršením 16ti let.

Další studie odhalila, že marihuana může změnit část mozku, která řídí rozhodování a sebekontrolu u mladých dospělých.

Čím dříve tedy řidič začne kouřit konopí, tím horší je jejich jízda později v životě, i když nejsou pod vlivem THC.

Aby se zjistilo jak marihuana ovlivnila řidičské schopnosti účastníků, když nejsou zhulení, do výzkumu se zapojili běžní uživatelé marihuany, tak i ti, kteří drogy neužívali. 

Řidičské dovednosti účastníků byly testovány na simulátoru, který napodoboval skutečné podmínky. Účastníci také odpověděli na otázky týkající se jejich užívání marihuany, včetně toho, jak často užívali drogu a kdy ji začali užívat. V době experimentu byla skupina pravidelných uživatelů marihuany zcela střízlivá po dobu 12 hodin. 

Vědci se dozvěděli, že skupina uživatelů marihuany na jízdním simulátoru si nevedla tak dobře jako ti, kteří ji nikdy nepoužili. Nedodržovali jednoduchá pravidla silničního provozu, jako je rychlostní limit, měli kolize s chodci, nebo zastavení na červenou.

Tento problém se netýká dospělých lidí

Problém s řízením se nevztahuje ani na lékařské uživatele marihuany.

Ne všichni uživatelé marihuany se při simulaci ve virtuálním vozidle chovali špatně. Ti, kteří začali marihuanu užívat v dospělosti, řídili stejně dobře a někdy lépe než ti, kteří konopí nikdy neužili.

PhDr Staci Gruber, ředitelka programu Marijuana Investigations for Neuroscientific Discovery (MIND) v McLean Hospital – největší výzkumné a psychiatrické léčebně Harvard Medical School, vysvětluje že se jednalo o pilotní studii, která se prováděla na malém vzorku. Celkem 44 účastníků se započítalo do konečné analýzy. Vědci pozorovali statistickou významnost mezi počtem chyb způsobených řízením u lidí, kteří začali užívat konopí dříve, než jim bylo 16 a zbytkem.