THCV snižuje hladinu cukru v krvi u pacientů s diabetem 2. typu

Správa THCV – nesychoaktivní složka konopí, je spojena s kontrolou glykémie u pacientů s diabetem 2. typu, podle randomizovaných klinických studií publikovaných v Diabets Care.

Výzkumníci z University of Nottingham, School of Medicine hodnotily vliv dvakrát denně podávání různých kanabinoidů:

  • CBD – 100 mg dvakrát denně
  • THCV – 5 mg dvakrát denně
  • nebo THCV a CBD – 5 mg a 5 mg dvakrát denně

Výsledky pak srovnávali s podáváním placeba po dobu 13 týdnů. Studie byla provedena na 62 pacientech s diabetem typu 2, kteří trpí diabetes mellitus.

Vědci prokázali jak konopí pomáhá cukrovkářům

 

Autoři dospěli k závěru, že podávání THCV “výrazně snižuje  glukózu na lačno” a zlepšuje funkci buněk slinivky břišní. Správa CBD nebo THCV – CBD a společně neprokázaly žádné detekovatelné metabolické účinky.

“THCV může poskytnout nový léčebný prostředek v kontrole glykémie u pacientů s diabetem 2. typu”

Předchozí studie již ukázaly, že spotřebitelé konopí mají obecně nižší BMI (Body Mass Index) a dalších příznivých ukazatelů pro kontrolu diabetu ve srovnání s lidmi, kteří nepoužívají konopí.

Plné znění studie “Účinnost a bezpečnost cannabidiol o parametrech glukózy a lipidů u pacientů s diabetem typu 2: randomizované, dvojitě zaslepená pilotní studie” může sledovat zde Diabetes Care .

 

.