Léčba konopím u seniorů starších 65 let, prudce roste.

V roce 2015 používalo konopí 2,4 procenta lidí starších 65ti let. V roce 2018 to už je 4,2%. U starších žen, došlo k nárůstu o 93%. V roce 2015 se léčilo marihuanou 1,5% žen, v roce 2018 to bylo 2,9%. Významný nárůst byl také zaznamenám u lidí s vysokoškolským vyděláním. U této skupiny byl nárůst z 2,9% na 6,2%.

To jsou data z průzkumu, které tento týden zveřejnila JAMA. Vědci zkoumali data od 15 000 respondentů.

„Připadá mi fascinující, že lidé, kteří by se nikdy nedotkli nelegální drogy, se je nyní snažili získat. I když je to jen pro lékařské účely,“ řekl spoluautor studie Joseph Palamar, docent populačního zdraví na NYU Grossman School of Medicine .

Konopím se léčí čím dál víc seniorů, bez ohledu na vzdělaní, rasu nebo sociální skupinu do které patří. Vědci zaznamenali nárůst ve všech skupinách.

Obliba konopí roste u diabetiků, kde se počet seniorů ztrojnásobil. V roce 2015 to bylo jedno procento, v roce 2018 to už bylo 2,8 procenta.

Vědci také zjistili výrazný nárůst u lidí léčených si duševním onemocněním. Zde je nárůst z 2,8 procent na 7,2.

Vědecký výzkum však nepotvrdil, že marihuana dokáže léčit chronické stavy, jako je úzkost nebo deprese.

Další studie naznačují, že „konopí může být škodlivé pro lidi, kteří nedávno měli infarkty,“ .

Výsledky této studie potvrzuje výsledky studie z University of Colorado, která zkoumala data z let 2007 až 2017. Podle této studie je nárůst desetinásobný.

V roce 2006 uvedlo pouze 0,4% seniorů nad 65 let, že užili konopí.