KOLEKTIVNÍ PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ ANEB CANNABIS SOCIAL CLUBS

Konopný Společenský KLUB neboli Cannabis Social Clubs jsou založeny na myšlence kolektivní legální produkce a distribuce konopí. Kluby jsou neziskovými organizacemi, jejichž členy se mohou stát dospělé osoby užívající konopí, jedná se tedy o uzavřené skupiny. Ty organizují profesionální, kolektivní pěstování omezeného množství konopí učeného pro pokrytí osobních potřeb jednotlivých členů klubu. Nejdále se zkušenostmi, jak funguje tento koncept v praxi, je Španělsko.

Existence klubů vychází z faktu, že užívání nelegálních drog nebylo ve Španělsku nikdy považováno za trestný čin, a z přesvědčení, že v rámci platných zákonů a mezinárodních úmluv se lidé mohou sdružovat do klubů a kolektivně pro vlastní potřebu konopí pěstovat. Kluby se začaly po celé zemi objevovat v roce 2002 a díky nim si tisíce lidí mohou legálně pěstovat marihuanu pro osobní použití a zároveň mít jistotu, že vypěstované konopí je kvalitní a je znám jeho původ. Skutečný boom zakládání klubů nastal po roce 2006, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že pěstování pro osobní potřebu není trestným činem, pokud není určeno k obchodování.

Protože neexistuje jasná regulace, jak by tyto kluby měly v praxi fungovat, samy začaly vytvářet standardizovaná pravidla. Organizací, která se stala průkopníkem v této oblasti, je Federace klubů konopí (Federación de Asociaciones Cannábicas – FAC), která byla v roce 2003 založena 21 konopnými kluby.

Federace začala pracovat na vytvoření legálního a organizačního modelu fungování těchto klubů tak, aby zapadaly do současné legislativy. Základní myšlenkou je, že dospělí uživatelé konopí vytváří legální asociaci, která je zpravidla registrována v registru asociací, je transparentní a umožňuje příslušným úřadům kontrolu a dohled nad celým procesem do pěstování až po konzumaci. Členové schválí a sepíší kolektivní smlouvu, která stanovuje pravidla klubu a podmínky členství.

Množství pěstovaného konopí je stanovováno dle odhadu spotřeby každého jednotlivého člena. Členové platí částku, která pokrývá výdaje na pěstování, a mají nárok obdržet určené množství konopí pro vlastní užívání. Existuje maximální limit spotřeby, který se obvykle pohybuje mezi 2-3 gramy na den, a může být překročen pouze v případě, že se jedná o uživatele, který konopí užívá pro léčebné účely a vyžaduje vyšší dávky.

Asociace kromě pěstování také nabízí poradenství ohledně účinků užívání konopí. Kluby produkují a distribuují především marihuanu, někdy také hašiš a čím dál tím častěji i produkty jako jsou alkohol, krémy, oleje, sladkosti či namísto kouření nabízejí alternativní způsoby konzumace.

 

S použitím textu: „Cannabis Social Club in Spain“, autor: Martín Barriuso Alonso