Užívání marihuany je vyšší ve státech, kde legalizovaly rekreační užívání konopí

Užívání marihuany je vyšší ve státech, kde legalizovaly rekreační užívání konopí

Studie pocházející z Columbia University Mailman School of Public Health a The City University of New York se zabývala průzkumem toho jak legalizace ovlivňuje spotřebu konopných drog. Podle této rozsáhlé studie uživatele užívají marihuanu mnohem častěji ve státech, kde je konopí legální, než ve státech kde je marihuana nelegální.

Studie je zveřejněna online v časopise Drug and Alcohol Dependence.

“Americké státy rychle přijímají legislativu, ale to, ale osvěta veřejnosti o tom, jak lze konopí bezpečně užívat, tyto změny neprovázelo,” řekla Ph.D. Goodwin také profesor epidemiologie na CUNY.

Vědci analyzovali data z Národního průzkumu o užívání drog a zdraví z let 2004 až 2017. Studie použila data od více než 784 000 lidí ve věku 12 a více let. Vědci data rozřadili údaje do skupin podle toho kde účastníci žili, a podle statusu konopí v uvedených státech.

Na základě více než desetiletých údajů bylo užívání konopí výrazně převládající ve státech, kde je rekreační užívání pro dospělé legální, ve srovnání se státy, kde tomu tak nebylo v roce 2017. Přesto byl nárůst užívání konopí během tohoto období stejně rychlý, nebo rychlejší ve státech, kde je užívání konopí zakázáno zákonem.

Studie také ukázala, že kouření cigaret předpovídá užívání marihuany. Jedna třetina kuřáků cigaret, kteří žili ve státech, kde byla marihuana legální, uvedla, že během předchozího měsíce tuto drogu rekreačně užívala; navíc téměř 20 % uvedlo, že každý den užívá marihuanu. Na druhou stranu jen jeden z 10 nekuřáků cigaret v legalizovaných státech uvedl, že užívá konopí pro rekreační účely. 

Mezi nejmladšími účastníky ve věku 12 až 17 let studie odhalila že téměř 75 % účastníků, kteří kouřili cigarety, uvedlo, že užili konopí během předchozího měsíce, pokud bylo v jejich státě legalizováno. Dalších 30 % užívalo drogu denně. U nekuřáků cigaret 5 % uvedlo, že užili marihuanu během předchozího měsíce.