Nedůvěřujte své paměti, pokud jste kouřili marihuanu.

Nově publikovaná studie ukázala, že lidé kteří užili marihuanu mají dvakrát tolik falešných vzpomínek, ve srovnání s těmi kteří užili placebo. To tvrdí autor studie Tohannes Ramaekers, profesor psychofarmakologie z University of Maastricht, Nizozemsko. Tato studie byla publikovaná v posledním vydání magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kuřákům konopí se vytváří falešné vzpomínky o tom co se stalo, nebo jak se to stalo.

„Všichni jsme náchylní k vytváření si falešných vzpomínek, bez ohledu na užívání konopí,“ řekl Ramaekers. „S marihuanou se zvyšuje citlivost falešné paměti. Díky účinkům konopí mohou uživatelé snadno zaměňovat realitu za falešné vzpomínky. “

Možný dopad

Proč je to důležité? S ohledem na to že se celosvětově rozšiřuje regulace konopí, studie naznačuje, že by úřady řešící trestnou činnost měli brát zřetel na nepravdivé vzpomínky při řešení případů. Řekla spoluautorka Elizabeth Loftus, profesorka psychologických věd z Kalifornské univerzity.

Do studie bylo zařazeno 64 zdravých dobrovolníků. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna skupina užívala placebo (pravděpodobně šlo o CBD konopí) a druhá skupina marihuana, aniž by znali obsah toho co užívají. Uživatelé byli požádáni, aby použili odpařovač Volcano.

Pomět dobrovolníku byla testována hned a znovu po týdnu. K testování vzpomínek byly použity tři různé metody – první byl seznam asociativních slov, která jim byla přečtena, a oni je museli opakovat. Druhým a třetím úkolem byly vizualizace ve virtuální realitě.